Posts by admin

 1. С Боряна на училище

  Общи правила и условия на играта „С Боряна на училище” Играта„С Боряна на училище” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „С Боряна на училище” („Играта“ или „Промоционалната игра“)…

 2. Сподели с приятели

  Общи правила и условия на играта „Сподели с приятели” Играта„Сподели с приятели” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „Сподели с приятели” („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 30.07.2021г….

 3. Кои са 5-те вкуса Breado Rolls

  Общи правила и условия на играта „ Отговори кои са 5-те вкуса Breado Rolls” Играта „Кои са 5-те вкуса Breado Rolls” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „Кои са…

 4. Познай шампиона на Евро 2020

  Общи правила и условия на играта „Познай шампиона на Евро 2020” Играта„Познай шампиона на Евро 2020” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „Познай шампиона на Евро 2020” („Играта“…

 5. Игра Varna Мента и Лимон

  Общи правила и условия на играта „Лимон или Мента” Играта “Лимон или Мента“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „Лимон или мента” („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от…

 6. Конкурс за детска рисунка

  Официални правила за провеждане и участие в конкурс за детска рисунка ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР 1.Конкурсът за детска рисунка („Конкурсът“) е организирана от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ” ЕООД („Организатор”), ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона. С участието си в Конкурсът Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (колективно наричани…

 7. FACTORY OUTLET – 10 кашона с лакомства

  Общи правила и условия на играта „Спечели един от 10 кашона с лакомства” Играта “Спечели 1 от 10 кашона с лакомства“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията “Спечели…

 8. „Чудо за Великден”

  Общи правила и условия на играта „Чудо за Великден” Играта “Чудо за Великден“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „Чудо за Великден” („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от…

 9. Шоколадов Великден В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“

  Oбщи условия за провеждане и участие в игра „Шоколадов Великден!” ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР Играта „Шоколадов Великден“ („Играта”) е организирана от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ” ЕООД („Организатор”), ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона. С участието си в Играта Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (колективно наричани „Родители”), изразявате…

 10. ТОМБОЛА В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“

  УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Томбола с награди в магазини „Factory outlet“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus 1.2. Организатор на Кампанията е „Семела магазини” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с…