Posts by admin

 1. ТОМБОЛА В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“

  УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Томбола с награди в магазини „Factory outlet“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus 1.2. Организатор на Кампанията е „Семела магазини” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с…

 2. Сладка валентинка със Sweet Plus+

  Общи правила и условия на играта „Сладка валентинка със Sweet Plus+” Играта “Сладка валентинка със Sweet Plus+“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията “Сладка валентинка със Sweet Plus+“…

 3. „Любимите бисквити Sweet Plus+”

  Общи правила и условия на играта „Любимите бисквити Sweet Plus+” Играта “Любимите бисквити Sweet Plus+“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията “Любимите бисквити Sweet Plus+“ („Играта“ или „Промоционалната…

 4. „Сладка Коледа със Sweet Plus+”

  Общи правила и условия на играта „Сладка Коледа със Sweet Plus+” Играта “Сладка Коледа със Sweet Plus+“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията “Сладка Коледа със Sweet Plus+“…

 5. Магазини, участващи в играта „7777 ваучера“

  Магазини, участващи в играта „Спечели един от 7777 ваучера“ Списъкът ще бъде актуализиран всяка седмица. ГРАД   АДРЕС НА ОБЕКТА   ИМЕ НА ОБЕКТА   АЙДЕМИР   УЛ. БОРОВИНКА 2    РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД   АКСАКОВО  УЛ. „ПЕТРОВА НИВА“ N 5А  MY MARKET  АПРИЛЦИ   КВ. ОСТРЕЦ, УЛ. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 17   РПК ИЗТОК   АРДИНО   УЛ. КАРАСТОЯНОВА 1   ПАНОРАМА 2000 ООД   АРДИНО   УЛ….

 6. 7777 ваучера

  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Раздел I 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 1.1. Организатор на Промоционалната игра  „ЧУДО 7777“ /Играта / е „ЗИВ” ЕООД, ЕИК 103245283, гр. Варна, ЗПЗ, („Организатор”). 1.2. Период на Играта: от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. 1.3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.  1.4. Играта се организира и провежда само на територията на…

 7. „Мини вафли за МАКСИ наслада”

  Общи правила и условия на играта „Мини вафли за МАКСИ наслада” Играта “Мини вафли за МАКСИ наслада“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията “Мини вафли за МАКСИ наслада“…

 8. Salza те предизвиква – открий разликите

  Общи правила и условия на играта “Salza те предизвиква – открий разликите” Играта „Salza те предизвиква – открий разликите“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ иццццввв/или „Организатор“). Промоцията „Salza те предизвиква…

 9. ПОЗНАЙ КАКЪВ Е НОВИЯТ ВКУС НА ЧУДО

  Общи правила и условия на играта “ПОЗНАЙ КАКЪВ Е НОВИЯТ ВКУС НА ЧУДО” Играта “ПОЗНАЙ КАКЪВ Е НОВИЯТ ВКУС НА ЧУДО“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията “ПОЗНАЙ…

 10. Хрупкава ваканция със Salza

  Общи правила и условия на играта “Хрупкава ваканция със Salza” Играта „Хрупкава ваканция със Salza“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“). Промоцията „Хрупкава ваканция със Salza“ („Играта“ или „Промоционалната…