За нас

Основни принципи на фирмената философия

 • Да произвеждаме качествени продукти, безопасни за здравето на хората, използвайки висококачествени материали и суровини;
 • Непрекъснато да разработваме нови продукти и да подобряваме качеството на съществуващите;
 • Да зачитаме и уважаваме служителите си, да инвестираме в тях и да им даваме възможност за професионално израстване;
 • Да удовлетворяваме изискванията и предпочитанията на нашите клиенти като се стремим да надминаваме очакванията им чрез индивидуални грижи, внимание и добро обслужване;
 • Да предлагаме продуктите си на конкурентни цени;
 • Да изграждаме отношения на взаимно доверие с потребителите и търговските партньори на базата на коректност, качество, надеждност на обслужването и обмен на информация;
 • Да поддържаме високо хигиенична и екологично чиста среда на производство;
 • Да работим в съответствие с националното и международното законодателства;
 • Да идентифицираме и управляваме рисковете чрез внимателно планиране;
 • Да изпълняваме това, което обещаваме;
 • Да общуваме честно и откровено, да търсим обратна връзка и обменяме информация бързо;
 • Да бъдем социално-отговорни;
 • Опазването на околната среда да бъде наша непрестанна грижа – в начина, по който използваме ресурсите, оптимизираме работата и третираме отпадъците.