В свят, в който бързо променящата се ситуация влияе на всеки елемент от живота ни, е важно всеки индивид и организация да поемат своята отговорност за опазването на околната среда.

Какви мерки предприемаме, за да ограничим негативните последствия от замърсяването?

Използваме опаковки от рециклирани материали. Всички елементи от опаковането на даден продукт са от материали, които подлежат на рециклиране. Картонените опаковки, с които ние работим са от рециклирани картони.

PALM FREE продукти

Знаете ли, че можете да се насладите на серията продукти Sweet Plus без добавена палмова мазнина? И не само, че това Ви дава възможност да се наслаждавате на същите по вкус сладки изделия, без да се притеснявате за наличието на хидрогенирани палмови мазнини. Същевременно с това, Вие помагате за опазване дома на множеството видове живи същества, който така застрашително бива разрушаван ежегодно. Така че, ако сте се зарекли да спасите орангутаните, вече имате съюзник в наше лице!

RSPO сертификация

В подкрепа на опазването дома на орангутаните, нашата фирма завърши сертификацията си по RSPO. Какво представлява тази сертификация и какво означават усилията ни в тази насока? Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) е организация, която полага усилия в търсенето на начини да предоставя на инсдустриите палмови мазнини, получени от устойчиви източници. RSPO обединява различни заинтересовани страни от цялата индустрия на палмово масло и има мрежа от 2500 членове от страни, произвеждащи или използващи палмово масло. Те са компании по веригата за доставка на палмово масло, които са поели ангажимент да произвеждат, добиват и/или използват устойчиво палмово масло, сертифицирано от RSPO.

Това означава, че купувайки продукти, сертифицирани по RSPO, вие се уверявате, че наличното в съставките палмово масло е добито от източници, които не застрашават хабитата на множество животински видове.

Вижте нашия прогрес в сайта на RSPO.

https://www.rspo.org/members/11491

UTZ

В последните години потребителите са все по-ангажирани към храната, която консумират. Те искат да знаят, че тя се произвежда по отговорен начин, който не уврежда околната среда и не експлоатира работната ръка. Стандартите за отговорно производство и снабдяване с кафе, какао и чай са включени в програмата UTZ Certified.
UTZ Certified подкрепя устойчивото земеделие и по-добрите възможности за земеделските производител и околната среда. 

Какво можете да направите Вие, за да бъдете отговорни към заобикалящата Ви среда?

Най-малкото, което всеки от нас може да направи е да изхвърли отпадъците си разделно. През последните години ефективността на събирането на отпадъците все повече се увеличава и можем да разчитаме на фирмите, че отпадъците от любимите Ви опаковки продукти ще достигнат предназначението си. С малки усилия можем да помогнем за втория живот на продуктите, които купувате.

Събирайте опаковките разделно!