Tag Archives: Salza

  1. Влез в глаДната роля, сподели ни снимка

    Общи правила и условия на играта „SaLza Bredo те предизвиква – Влез в глаДната роля и опитай. Сподели ни снимка на твоята глаДна роля.“ Играта „SaLza Bredo те предизвиква – Влез в глаДната роля и опитай“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес…

  2. Влез в глаДната роля

    Правила на промоцията ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Общи правила и условия на играта „Влез в глаДната роля и опитай” Играта „Влез в глаДната роля и опитай” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или…

  3. Гризини

    Гризкайте гризини Breadsticks (grissini, dipping sticks) са вкусни хлебни продукти, които са с размерите приблизително на молив. Гризините присъстват в кулинарната култура на много народи от Америка, Европа (предимно в Испания, Франция, Италия, България и Гърция), части от Азия, а вече и на трапезата на българина. От до скоро непознат продукт България, Гризини SaLza се…